گروه حسابداری 90

گروه حسابداری 90 - محلی برای آموزش بهینه حسابداری توسط دبیران آموزش و پرورش

بازدید از مدارس اسلامشهر

سرگروههای شهرستانهای استان تهران در تاریخ ۳۰/۸/۹۰ برای بازدید از مدارس فنی حرفه ای وکارودانش

 مراجعه نمودنند وگروه حسابداری از هنرستان کار ودانش شهدای سایپا بازدید نمود

دراین بازدیداز گارگاههای حسابداری وتجهیزات کارگاهی و کتابخانه بازدید به عمل آمد وبرنامه سالانه

دروس رشته حسابداری بررسی گردید تا براساس برنامه دو سالانه اعلامی از طرف وزارتخانه بخشنامه

شماره ۲۷/۱۴۲۲۲۲/۴۱۰ منطبق می باشد وهمچنین تعاملی با هنرآموزان مدرسه صورت گرفت و بودجه 

 آزمون ها وجدول مالیاتی در اختیار هنر آموزان قرار گرفت 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 18:41  توسط بیاتی  | 

نمونه طرح درس اصول حسابداری 2


بنام خداوند کریم و رحیم

با عرض ارادت خدمت همکاران گرامی ، نمونه طرح درس اصول حسابداری ۲ تهیه شده توسط استان لرستان جهت استفاده به صورت فایل ضمیمه ارائه می گردد .

فایل ضمیمه
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 8:31  توسط بیاتی  | 

ارسال فرم کارگاه وتجهیزات کارگاهی

فراخوان تکمیل وارسال فرم کارگاه وتجهیزات کارگاهی

سرگروههای محترم هرچه سریعتر فرم کارگاه راتکمیل نموده وارسال نمایید

فایل ضمیمه

فرم در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان 1390ساعت 12:45  توسط بیاتی  | 

بخشنامه معاونت فنی و حرفه ای و کاردانش ارائه دروس دو سالانه

 

طبق بخشنامه معاونت فنی و حرفه ای و کاردانش ارائه دروس دو سالانه طبق برنامه ارسالی الزامی می باشد . جهت اطلاع شما همکاران گرامی فایل بخشنامه ضمیمه می باشد. 

فایل ضمیمه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390ساعت 14:3  توسط بیاتی  | 

فایل PDF کتابهای درسی رشته حسابداری کاردانش

طبق اعلام دفتر برنامه ریزی وتالیف آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش تعدادی از کتب درسی تغییر یافته است . که فایل دانلود به پیوست تقدیم می گردد.

لینک  دانلود پایگاه کتابهای درسی 

کد کتاب نام کتاب
609.47 حسابداري صنعتي
609.48 حسابداري مقدماتي
609.49 حسابداري تکميلي

لینک کمکی در ...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390ساعت 12:50  توسط بیاتی  | 

جلسه سرگروههای حسابداری رشته کارودانش

جلسه سرگروههای حسابداری رشته کارودانش در تاریخ 1390/8/23 درپژوهش سرای خواررزمی پاکدشت راس ساعت 10صبح آغازگردید پس از خیرمقدم وخوش آمدگویی به سرگروههای محترم مناطق موضوعات زیر مطرح گردید

1-بررسی تغییرات دروس حسابداری کارودانش طبق چارچوب اجرایی دوسالانه بایدسرگوهها برنامه های مدارس را کنترل نمایند تاطبق برنامه دوسالانه برنامه ریزی شده باشد

2-بررسی براجرایی بخشنامه 410/142222/27 درمناطق وارسال نظرات هنرآموزان مناطق درخصوص این بخشنامه درمدارس کارودانش

3-بررسی تجهیزات کارگاهی وتجهیزات مصرفی کارگاه ها

بایدتمامی مدارس کارودانش سرانه دانش آموزان رشته حسابداری رابرای این رشته هزینه نمایند وکارگاههای حسابداری وکتابخانه تخصصی حسابداری داشته باشند

وسرگروههای مناطق باید ضمن بازدیدازمدارس اطلاعات را درفرمهای مخصوص ارسال نمایند

4-بررسی کتابهای جدیدتالیف رشته حسابداری

کتابهای جدید تالیف بررسی گردد وازنظرکیفی ومحتواوپوشش دهنده استانداردمی باشدونظرات هنر آموزان ارسال گرددتا تعاملی با دفتر تالیف انجام شود

5-نمونه سئوالات دروس مهارتی 89-90 ازنظررعایت بودجه بندی محتوا بررسی شده ونتایج بررسی ارسال شود تانقاط ضعف وقوت مشخص گردد

6-برای سرعت بخشیدن به روند کارها وتبادل اطلاعات از طریق وبلاگ وایمیل صورت گیردد

7-وظایف سرگروهها ومواردی که باید دروبلاگ داشته باشندبه اطلاع سرگروهها رسانده شد

8-تمامی موارد خواسته دبیرخانه باید درمهلت مقررتوسط سرگروهها ارسال گردد

9-درارتباط با کلاسهای ضمن خدمت نظرسنجی گردید واولویت برگزاری کلاسهای ضمن مشخص گردید

10-ارسال اسامی واطلاعات هنرآموزان مناطق واسامی هنرستانهای مناطق وآمارهنرجویان

11-بررسی دقیق وضعیت موجود آموزشهای فنی وحرفه ای با بازدید ازهنرستانهای تحت پوشش وتجزیه وتحلیل وضعیت تحصیلی هنرجویان بااستفاده از شاخص های آماری در سال تحصیلی 90-89

بیاتی -سرگروه حسابداری کار ودانش

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 12:18  توسط بیاتی  | 

امتحانات دی ماه حسابداری مقدماتی وحسابداری صنعتی

براساس چارچوب اجرایی زمان برگزاری امتحان حسابداری مقدماتی در دی ماه اعلام شده است درحالیکه تا پایان دیماه ساعت این درس تمام نخواهد شد زیرا درس رایانه کار حسابداری 3 ساعت درهفته  و درس حسابداری مقدماتی 4 ساعت درهفته میباشد  و با توجه به کمبود شدید وقت تدریس حسابداری مقدماتی و یکسان بودن مطالب برای استفاده بهینه ازساعات امتحان این درس باید درخرداد برگزارگردد و باتوجه به ساعات تدریس حسابداری صنعتی وحقوق ودستمزد نیز میتوان امتحان حسابداری صنعتی را نیز در خرداد برگزار نمود .                                                  

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان 1390ساعت 10:8  توسط بیاتی  | 

دروس اختیاری

جدول دروس اختیاری رشته حسابداری مالی کارودانش که باید رعایت شود

جدول دروس اختیاری

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 16:43  توسط بیاتی  | 

برنامه چارچوب اجرائی دو سالانه

برنامه چارچوب اجرایی دوسالانه رشته امور بازرگانی که باید در تمام مدارس اجرا شود

برنامه چارچوب اجرائی امور بازرگانی

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 16:22  توسط بیاتی  | 

کلاسهای ضمن خدمت

بخشنامه شماره ۳۲/۲۴۳۷۷/۱۲۲ تازیخ ۱۱/۸/۱۳۹۰

کلاسهای تحلیل استاندارد مهارت حسابداری عمومی تکمیلی

تحلیل استانداردمهارتی حسابداری صنعتی مقدماتی             


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آبان 1390ساعت 21:34  توسط بیاتی  | 

چارچوب اجرائی حسابداری مالی

برنامه چارچوب اجرایی دو سالانه حسابداری مالی که باید در تمامی مدارس کارودانش اجرا شود 

چارچوب اجرایی حسابداری مالی

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آبان 1390ساعت 16:36  توسط بیاتی  | 

جداول مالیات حقوق سال ۹۰

آخرین اطلاعات حقوقی سال ۹۰  جهت درس حقوق و دستمزد 

جدول مالیات بر در آمد حقوق (دولتی)

جدول مالیات بر در آمد حقوق ( غیر دولتی)

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان 1390ساعت 9:58  توسط بیاتی  | 

شرح وظایف

شرح وظایف

 معاون فنی – سرپرست بخش – معاون آموزشی -معاون پرورشی- معاون اجرائی - استاد کار - هنر آموز- انباردار                      

 آداره آموزش وپرورش بوستان وگلستان

 معاونت آموزشی  کارشناسی فنی وحرفه ای وکاردانش

لینک دانلود PDF

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان 1390ساعت 9:26  توسط بیاتی  | 

مراحل نوشتن طرح درس روزانه

مراحل نوشتن طرح درس روزانه:

 

به طور کلي براي تهيه يک طرح درس روزانه، مراحل و نکات زير را به ترتيب دنبال مي کنيم.

 

1- مشخصات کلي

2- مشخص کردن اهداف کلي، جزيي و رفتاري

3- وسايل آموزشي

4- روشهاي تدريس

5- قبل از شروع درس

6- ارزشيابي تشخيصي

7- آماده سازي

8- ارائه ي  درس

9- فعاليتهاي تکميلي

10- ارزشيابي تکويني

11 -نمونه عملی

لینک دانلود PDF

متن کامل و توضیحات در ادامه مطالب ..........


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آبان 1390ساعت 20:40  توسط بیاتی  | 

راهنمای کتاب های درسی فنی و حرفه ای 1390

دانلود

راهنمای کتاب های درسی فنی و حرفه ای 1390

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 14:30  توسط بیاتی  | 

استاندارد حسابداری حقوق دستمزد

استاندارد مهارت و آموزشي رشته حسابداری
استاندار حسابداری حقوق و دستمزد
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 20:46  توسط بیاتی  | 

استاندارد حسابداری تکمیلی

استاندارد مهارت و آموزشي رشته حسابداری

 حسابداری عمومی تکمیلی

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 20:43  توسط بیاتی  | 

استاندارد حسابداری مقدماتی

استاندارد مهارت و آموزشي
حسابداری عمومی مقدماتی
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 20:40  توسط بیاتی  | 

استاندارد رایانه کار حسابداری

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار حسابدار مالي
رایانه کار حسابداری مالی
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 20:34  توسط بیاتی  | 

استانداد حسابداری صنعتی

استاندارد مهارت و آموزشي حسابدار ی

استاندارد حسابداری صنعتی مقدماتی

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آبان 1390ساعت 20:25  توسط بیاتی  | 

بخشنامه کتابهای فنی و حرفه ای و کاردانش برای سال تحصیلی 91-90

بخشنامه کتابهای فنی و حرفه ای و کاردانش برای سال تحصیلی 91-90
شماره بخشنامه : 5/10420/410                 تاریخ بخشنامه : 24/01/90
  فایل ضمیمه

فایل ضمیمه فشرده می باشد برای باز کردن فایل لطفال از نرم افزار  Win RARاستفاده کنید.

 لینک دریافت نرم افزار

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان 1390ساعت 11:3  توسط بیاتی  | 

بخشنامه کتابهای فنی و حرفه ای و کاردانش برای سال تحصیلی 91-90

بخشنامه کتابهای فنی و حرفه ای و کاردانش برای سال تحصیلی 91-90


شماره بخشنامه : 5/10420/410                 تاریخ بخشنامه : 24/01/90

فایل ضمیمه

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان 1390ساعت 11:12  توسط بیاتی  | 

دانلود Nitro PDF Professional v7.0.1.5 - ابزاری حرفه ای برای ساخت فایل های pdf

دانلود Nitro PDF Professional v7.0.1.5 - ابزاری حرفه ای برای ساخت فایل های PDF

Nitro PDF Professional نام نرم افزاری می باشد که به کمک آن کاربران قادراند تا اقدام به ساخت فایلهای PDF نمایند. در این نرم افزار کاربران از ویژگی ها و ابزارهایی مانند ساخت و ترکیب فایل های PDF ، ویرایش ، تبدیل فرمت ، برقراری امنیت برای فایل ( قرار دادن رمز عبور و کد کردن اطلاعات ) و ... برخوردار می باشند.

کاربران در برنامه های مختلف ویرایشگر متن و یا برنامه های مدیریت و مشاهده عکس ها در سریعترین زمان به ابزار ساخت PDF این نرم افزار دسترسی خواهند داشت. این نرم افزار در زمانی کوتاه و به صورت منظم اقدام به ساخت فایل PDF شما و یا تبدیل یک فایل PDF به فرمت دیگری می نماید.

http://p30world.com/p30images/2/1390/15.8/nitro.jpg

ویژگی های نرم افزار Nitro PDF Professional v7.0.1.5 :

- امکان ایجاد فایل های PDF

- ابزار پیشرفته ویرایش فایل های PDF

- امکان تبدیل فایل های PDF به Word و RTF

- ابزار ساخت فرم یک فایل PDF

- پشتیبانی کامل از سیستم عامل های 64 بیتی

- پشتیبانی از قابلیت Show/hide فیلد ها

و...


لینک دانلود

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان 1390ساعت 10:4  توسط بیاتی  |